Ik ben als Voetreflextherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten VNRT. Bij het verlenen van goede zorg is het ook belangrijk dat er goed omgegaan wordt met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeute ben ik op grond van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Ook in de praktijk is deze informatie aanwezig. Voor het lezen van het klachtenreglement (Wkkgz) kunt u terecht op de site van de VNRT.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Privacy document cliënt(e) >