Ik ben als Voetreflextherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten VNRT. Voor het lezen van het klachtenreglement (Wkkgz) kunt u terecht op de site van de VNRT. Ook in de praktijk is deze informatie aanwezig.

Kvk nummer: 55841147

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Privacy document cliënt(e) >